ARICA.CAT

ARICA – Abordar riscos incipients per consum de substàncies en adolescents implicant les famílies i el context

El programa ARICA té com a finalitat posar en contacte famílies i professionals per contribuir a prevenir les conductes de risc derivades del consum d’alcohol entre la població adolescent.

ARICA és una estratègia col·laborativa de prevenció familiar de l’abús d’alcohol i altres conductes de risc en nois i noies adolescents. Aquesta estratègia es porta a terme a través de les famílies (mares i pares), que poden participar tant de manera individual com a través de grups de famílies, formals o informals, i/o d’associacions de mares i pares de alumnes, per iniciar un procés d’intervenció i de canvi implicant també la comunitat educativa i l’entorn.

ARICA contempla intervencions presencials i on-line a través de xarxes socials d’Internet per fer front a les majors dificultats de conciliació familiar que, en part, expliquen la poca vinculació a les associacions de famílies d’alumnes i la baixa assistència a sessions preventives.

També oferim la possibilitat de participar a les xarxes socials:

Facebook: @Arica.cat

Twitter: @arica_catalunya

Descarrega el fulletó del programa – ARICA/ – ARICA cat

Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Anuncis